نماد اعتماد الکترونیکی

انبار تعدادی-ریالی کاربردی (تک کاربره)_کد 71052 نمایش بزرگتر

انبار تعدادی-ریالی کاربردی (تک کاربره)_کد 71052

محصول جدید

اين نسخه شاملکليه امکانات کد(71051)به انضمام :نمايش ارتباط اسناد صادرشده با يکديگر،امکان تعريف شماره سريال کالا، امکان محاسبه و تعيين مغايرت نسبت به متوسط شمارش ها،تعريف گروه انبارها به صورت درختي در سطوح نامحدود،تعريف مسئول انباربراي هريک از انبارها،امکان تعريف گروه کالا به صورت درختي در سطوح نامحدود،گزارشات پيشرفته

جزییات بیشتر

100 قلم

9,000,000 ریال بدون مالیات.

اطلاعات بیشتر

اين نسخه شاملکليه امکانات کد(71051)به انضمام :نمايش ارتباط اسناد صادرشده با يکديگر،امکان تعريف شماره سريال کالا، امکان محاسبه و تعيين مغايرت نسبت به متوسط شمارش ها،تعريف گروه انبارها به صورت درختي در سطوح نامحدود،تعريف مسئول انباربراي هريک از انبارها،امکان تعريف گروه کالا به صورت درختي در سطوح نامحدود،گزارشات پيشرفته

نقد و نظرات

نوشتن نقد و نظر

انبار تعدادی-ریالی کاربردی (تک کاربره)_کد 71052

انبار تعدادی-ریالی کاربردی (تک کاربره)_کد 71052

اين نسخه شاملکليه امکانات کد(71051)به انضمام :نمايش ارتباط اسناد صادرشده با يکديگر،امکان تعريف شماره سريال کالا، امکان محاسبه و تعيين مغايرت نسبت به متوسط شمارش ها،تعريف گروه انبارها به صورت درختي در سطوح نامحدود،تعريف مسئول انباربراي هريک از انبارها،امکان تعريف گروه کالا به صورت درختي در سطوح نامحدود،گزارشات پيشرفته