نماد اعتماد الکترونیکی

انبار تعدادی کاربردی (تک کاربره)_ کد 71062 نمایش بزرگتر

انبار تعدادی کاربردی (تک کاربره)_ کد 71062

محصول جدید

اين نسخه شامل کليه امکانات کد(71061) به انضمام  :تعريف گروه كالا بصورت درختي در سطوح نامحدود و تعريف كالا و تخصيص آن به گروه ، تعريف گروه انبار به صورت درختي در سطوح نامحدود  و تخصيص انبار به آن ، تعريف مسئول انبار براي هريک از انبارها ، نمايش ارتباط اسناد صادر شده با يکديگر ، محاسبه و تعيين مغايرت نسبت به متوسط شمارش ها ، تعريف شماره سريال، انتخاب انبارهاي متعدد ، گزارشات پيشرفته

جزییات بیشتر

100 قلم

8,000,000 ریال بدون مالیات.

اطلاعات بیشتر

اين نسخه شامل کليه امکانات کد(71061) به انضمام  :تعريف گروه كالا بصورت درختي در سطوح نامحدود و تعريف كالا و تخصيص آن به گروه ، تعريف گروه انبار به صورت درختي در سطوح نامحدود  و تخصيص انبار به آن ، تعريف مسئول انبار براي هريک از انبارها ، نمايش ارتباط اسناد صادر شده با يکديگر ، محاسبه و تعيين مغايرت نسبت به متوسط شمارش ها ، تعريف شماره سريال، انتخاب انبارهاي متعدد ، گزارشات پيشرفته

نقد و نظرات

نوشتن نقد و نظر

انبار تعدادی کاربردی (تک کاربره)_ کد 71062

انبار تعدادی کاربردی (تک کاربره)_ کد 71062

اين نسخه شامل کليه امکانات کد(71061) به انضمام  :تعريف گروه كالا بصورت درختي در سطوح نامحدود و تعريف كالا و تخصيص آن به گروه ، تعريف گروه انبار به صورت درختي در سطوح نامحدود  و تخصيص انبار به آن ، تعريف مسئول انبار براي هريک از انبارها ، نمايش ارتباط اسناد صادر شده با يکديگر ، محاسبه و تعيين مغايرت نسبت به متوسط شمارش ها ، تعريف شماره سريال، انتخاب انبارهاي متعدد ، گزارشات پيشرفته