نماد اعتماد الکترونیکی

انبار تعدادی جامع (تک کاربره)_ کد71064 نمایش بزرگتر

انبار تعدادی جامع (تک کاربره)_ کد71064

محصول جدید

اين نسخه شامل  کليه امکاناتکد (71062) به انضمام :تعريف واحد جايگزين ،تعريف كالاي جايگزين،تعريف ويژگيهاي كالا و ايجاد كلاس كالا و تعريف كالا با استفاده از كلاس هم بصورت دستي و اتوماتيك  ، ويرايش اسناد انبار ، تعريف درج تکراري سطر سند انبار ، تجميع سطرهاي تکراري در اسناد انبار ، تعريف صدور سند مشابه براي اسناد انبار ، تعريف اسناد يادداشت براي انواع اسناد انبار و ...

جزییات بیشتر

1 قلم

اخطار: آخرین موجودی فعلی!

12,000,000 ریال بدون مالیات.

اطلاعات بیشتر

اين نسخه شامل  کليه امکاناتکد (71062) به انضمام :تعريف واحد جايگزين ،تعريف كالاي جايگزين،تعريف ويژگيهاي كالا و ايجاد كلاس كالا و تعريف كالا با استفاده از كلاس هم بصورت دستي و اتوماتيك  ، ويرايش اسناد انبار ، تعريف درج تکراري سطر سند انبار ، تجميع سطرهاي تکراري در اسناد انبار ، تعريف صدور سند مشابه براي اسناد انبار ، تعريف اسناد يادداشت براي انواع اسناد انبار ، تعريف انبارهاي مورد پذيرش براي انواع اسناد انبار ، تعريف طرف حسابهاي مورد پذيرش ، توليد شماره سند اتوماتيک بر اساس نوع سند و انبار انتخاب شده ، ثبت سند انبار در وضعيت يادداشت ، انتخاب مبناي شمارش بر اساس :آخرين شمارش ، متوسط شمارش ها ، نزديکترين شمارش ها به  موجودي ، شمارش با بيشترين تکرار ، بزرگترين شمارش ، کوچکترين شمارش ، نمايش شمارش هاي قبلي و يا پنهان کردن آن در دفعات شمارش ، افزودن انبارهاي مختلف در تعريف يک انبار گرداني ، افزودن کالاها به صورت دستي و يا اتوماتيک به ليست کالاهاي انبارگرداني ، طراحي گزارشات ،تعريف مشخصات تکميلي اشخاص ، ‌امكان تعريف موءلفه براي واحدهايي از جنس ساير موارد ، امکان تعريف موءلفه از جنس صحيح و اعشاري ، تعريف واحد جايگزين با استفاده از ارتباط موءلفه هاي واحد جايگزين با موءلفه هاي واحد اصلي ، تعريف گروه ويژگي ها و تخصيص ويژگي ها به هر گروه از ويژگي ها ، تعريف و تخصيص ويژگي هاي قيمت ناپذير (کلاس کالا) ، تخصيص نوع انبار به انواع انبارهاي تعريف شده از قبل (انبار مواد اوليه ، ضايعاتو…) ، انواع اسناد انبار در تعريف سند انبار، تعريف اسناد غير کنترلي ، تغيير کليه عناوين موجود در فرمها ، تعريف اسناد وابسته براي هر يک از اسناد ، تعريف گروه کالاهاي مورد پذيرش براي انواع اسناد انبار ، تعريف طرف حساب و انبار براي اسناد انبار به صورت ثابت ، امکان ثبت اسناد وابسته براي اسنادي که اسناد وابسته دارند ، امکان گزارشگيري از شمارش دستي ، شماره عطف ، شماره قرار داد ، شماره بارنامه براي اسناد انبار ، کنترل موجودي منفي در انبارها

نقد و نظرات

نوشتن نقد و نظر

انبار تعدادی جامع (تک کاربره)_ کد71064

انبار تعدادی جامع (تک کاربره)_ کد71064

اين نسخه شامل  کليه امکاناتکد (71062) به انضمام :تعريف واحد جايگزين ،تعريف كالاي جايگزين،تعريف ويژگيهاي كالا و ايجاد كلاس كالا و تعريف كالا با استفاده از كلاس هم بصورت دستي و اتوماتيك  ، ويرايش اسناد انبار ، تعريف درج تکراري سطر سند انبار ، تجميع سطرهاي تکراري در اسناد انبار ، تعريف صدور سند مشابه براي اسناد انبار ، تعريف اسناد يادداشت براي انواع اسناد انبار و ...