نماد اعتماد الکترونیکی

حسابداری جامع (تک کاربره) _کد 71074 نمایش بزرگتر

حسابداری جامع (تک کاربره) _کد 71074

محصول جدید

شامل  کليه امکانات کد (71072) و امكان ورود مشخصات تكميلي اشخاص،‌ امكان ثبت تاريخ مقدار كنترلي اسناد،‌ تفصيلي شناور، ‌طراحي ترازنامه و تراز سود و زياني، ‌ طراحي گزارشات و امكان تعريف مراكز هزينه چند سطحي ، امكان ثبت رفتار كاربران، تراز آزمايشي 10 ستوني،‌ ثبت سند با مبلغ اعشار، ‌ثبت اطلاعات ارزي در اسناد، معين چند سطحي، عطف سند، بستن حسابهاي دلخواه، ‌ارسال گزارش به چندين چاپگر، ‌ارسال پيام كوتاه

جزییات بیشتر

100 قلم

12,000,000 ریال بدون مالیات.

اطلاعات بیشتر

شامل  کليه امکانات کد (71072) و امكان ورود مشخصات تكميلي اشخاص،‌ امكان ثبت تاريخ مقدار كنترلي اسناد،‌ تفصيلي شناور، ‌طراحي ترازنامه و تراز سود و زياني، ‌ طراحي گزارشات و امكان تعريف مراكز هزينه چند سطحي ، امكان ثبت رفتار كاربران، تراز آزمايشي 10 ستوني،‌ ثبت سند با مبلغ اعشار، ‌ثبت اطلاعات ارزي در اسناد، معين چند سطحي، عطف سند، بستن حسابهاي دلخواه، ‌ارسال گزارش به چندين چاپگر، ‌ارسال پيام كوتاه

نقد و نظرات

نوشتن نقد و نظر

حسابداری جامع (تک کاربره) _کد 71074

حسابداری جامع (تک کاربره) _کد 71074

شامل  کليه امکانات کد (71072) و امكان ورود مشخصات تكميلي اشخاص،‌ امكان ثبت تاريخ مقدار كنترلي اسناد،‌ تفصيلي شناور، ‌طراحي ترازنامه و تراز سود و زياني، ‌ طراحي گزارشات و امكان تعريف مراكز هزينه چند سطحي ، امكان ثبت رفتار كاربران، تراز آزمايشي 10 ستوني،‌ ثبت سند با مبلغ اعشار، ‌ثبت اطلاعات ارزي در اسناد، معين چند سطحي، عطف سند، بستن حسابهاي دلخواه، ‌ارسال گزارش به چندين چاپگر، ‌ارسال پيام كوتاه