نماد اعتماد الکترونیکی

فروشگاهی ساده کد 10 نمایش بزرگتر

فروشگاهی پایه کد فروشگاهی پایه کد 10 فروشگاهی پایه کد 10 فروشگاهی پایه کد 10 فروشگاهی پایه کد 10 فروشگاهی پایه کد 1010

محصول جدید

این نسخه جهت سهولت در عملکرد فروشگاهها طراحی شده است و دارای امکانات پایه شامل: تعریف کالا (در دو سطح)، تعریف اشخاص، تعریف حسابهای بانکی، چکهای دریافتی و پرداختی، صدور فاکتور خرید، فروش و مرجوعی ها، امکان استفاده از دستگاه بارکدخوان، امکان تهیه پرینت فاکتور به صورت فیش پرینت، ثبت سند اتوماتیک برای فاکتورها، ثبت هزینه و درآمد، ثبت عملیات مالی بصورت نقد، چک، کارت خوان، نسیه، انواع گزارشات اشخاص.

جزییات بیشتر

1000 قلم

1,470,000 ریال بدون مالیات.

اطلاعات بیشتر

این نسخه جهت سهولت در عملکرد فروشگاهها طراحی شده است و دارای امکانات پایه شامل: تعریف کالا (در دو سطح)، تعریف اشخاص، تعریف حسابهای بانکی، چکهای دریافتی و پرداختی، صدور فاکتور خرید، فروش و مرجوعی ها، امکان استفاده از دستگاه بارکدخوان، امکان تهیه پرینت فاکتور به صورت فیش پرینت، ثبت سند اتوماتیک برای فاکتورها، ثبت هزینه و درآمد، ثبت عملیات مالی بصورت نقد، چک، کارت خوان، نسیه، انواع گزارشات اشخاص، انبار (کاردکس کالا بصورت تعدادی)، چکها، بانکها و امکان گزارشگیری از فاکتورها بصورت ستونی، گزارش اسناد و دفتر روزنامه، گزارش سود و زیان.

نقد و نظرات

نوشتن نقد و نظر

فروشگاهی پایه کد  فروشگاهی پایه کد 10 فروشگاهی پایه کد 10 فروشگاهی پایه کد 10 فروشگاهی پایه کد 10 فروشگاهی پایه کد 1010

فروشگاهی پایه کد فروشگاهی پایه کد 10 فروشگاهی پایه کد 10 فروشگاهی پایه کد 10 فروشگاهی پایه کد 10 فروشگاهی پایه کد 1010

این نسخه جهت سهولت در عملکرد فروشگاهها طراحی شده است و دارای امکانات پایه شامل: تعریف کالا (در دو سطح)، تعریف اشخاص، تعریف حسابهای بانکی، چکهای دریافتی و پرداختی، صدور فاکتور خرید، فروش و مرجوعی ها، امکان استفاده از دستگاه بارکدخوان، امکان تهیه پرینت فاکتور به صورت فیش پرینت، ثبت سند اتوماتیک برای فاکتورها، ثبت هزینه و درآمد، ثبت عملیات مالی بصورت نقد، چک، کارت خوان، نسیه، انواع گزارشات اشخاص.