نماد اعتماد الکترونیکی

هلو فروشگاهی متوسط کد 13 نمایش بزرگتر

هلو فروشگاهی پیشرفته کد 13

محصول جدید

این نسخه شامل کلیه امکانات نسخه متوسط (کد 12) به انضمام: تیپ قیمت، دسته بندی مشتری ها، خروجی با پسوندهای مختلف، پرداخت به و دریافت از، پرینت چکها، محاسبه راس چکها به دو صورت ریالی و زمانی، اطلاعات نموداری جهت ارزیابی مالی و فروش، گزارشات پیشرفته (گردش کالا طی دوره، کاردکس ریالی و تعدادی، مرور حسابها و ...)، طراحی فاکتور توسط کاربر، ارسال پیامک های پویا

جزییات بیشتر

1000 قلم

5,018,349 ریال بدون مالیات.

اطلاعات بیشتر

این نسخه شامل کلیه امکانات نسخه متوسط (کد 12) به انضمام: تیپ قیمت، دسته بندی مشتری ها، خروجی با پسوندهای مختلف، پرداخت به و دریافت از، پرینت چکها، محاسبه راس چکها به دو صورت ریالی و زمانی، اطلاعات نموداری جهت ارزیابی مالی و فروش، گزارشات پیشرفته (گردش کالا طی دوره، کاردکس ریالی و تعدادی، مرور حسابها و ...)، طراحی فاکتور توسط کاربر، ارسال پیامک های پویا/ امکان ارسال اطلاعات داخلی نرم افزار (مانده حسابها، مشخصات فاکتور، سررسید چک، سررسید اقساط و ...)

نقد و نظرات

نوشتن نقد و نظر

هلو فروشگاهی پیشرفته کد 13

هلو فروشگاهی پیشرفته کد 13

این نسخه شامل کلیه امکانات نسخه متوسط (کد 12) به انضمام: تیپ قیمت، دسته بندی مشتری ها، خروجی با پسوندهای مختلف، پرداخت به و دریافت از، پرینت چکها، محاسبه راس چکها به دو صورت ریالی و زمانی، اطلاعات نموداری جهت ارزیابی مالی و فروش، گزارشات پیشرفته (گردش کالا طی دوره، کاردکس ریالی و تعدادی، مرور حسابها و ...)، طراحی فاکتور توسط کاربر، ارسال پیامک های پویا