نماد اعتماد الکترونیکی

کسب و کارهای بزرگ (پیوست)

سيستم يکپارچه پیوست، بخشهای قابل توجهي از نيازهاي مالي اداري سازمان را در بخش هاي بودجه ، اعتبارات ، حسابداري ، ذيحسابي، خزانه داري ، کنترل رفت و آمد ، کارگزيني و صدور احکام ، پرداخت حقوق ، تدارکات و انبار و کالا ، دارايي هاي ثابت ، ترابري و نقليه ، آرشيو و ساماندهي کليه اسناد سازماني ، دبيرخانه و اتوماسيون سازماني پوشش میدهد و فرصت منحصر به فرد...

سيستم يکپارچه پیوست، بخشهای قابل توجهي از نيازهاي مالي اداري سازمان را در بخش هاي بودجه ، اعتبارات ، حسابداري ، ذيحسابي، خزانه داري ، کنترل رفت و آمد ، کارگزيني و صدور احکام ، پرداخت حقوق ، تدارکات و انبار و کالا ، دارايي هاي ثابت ، ترابري و نقليه ، آرشيو و ساماندهي کليه اسناد سازماني ، دبيرخانه و اتوماسيون سازماني پوشش میدهد و فرصت منحصر به فردي در اختيار مديريت عالي سازمان قرار خواهد داد تا بتواند ضمن بهينه کردن عمليات مالي اداري به صورت سيستماتيک ، کارايي سازمان را تا حد قابل توجهي نسبت به وضعيت فعلي بهبود بخشد. اين سيستم علاوه بر پشتيباني نسبتا جامع از عمليات مالي اداري قادر خواهد بود بسياري از فرآيندهاي عمده سازماني ( نظير سيکل درخواست و تدارک کالا ، سيکل درخواست مرخصي ، توزيع حکم کارگزيني، توزيع فيش حقوق ماهانه و ...) را نيز به صورت سيستماتيک پوشش دهد.

بیشتر

کسب و کارهای بزرگ (پیوست) هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد.